BG    EN  

Парков район  Безбог   

      Парков район "Безбог" включва част от резервата "Юлен" с връх Полежан и циркуса на Полежанските езера.В Парковия район са Безбожкото езеро, Поповото езеро (най-голямото по площ в Пирин ),циркусите Самодивки езера, Рибните езера, Кременските езера и Каменишки езера.
     Офисът на парковия район се намира в село Добринище.
     Добринище е част от община Банско.Важни туристически обекти в него са църквата св. св. Петър и Павел (1835 г.) и добринишките минерални извори.
     Седалковият лифт към хижа Безбог прави подхода към НП Пирин от изходен пункт Добринище екологосъобразен и приятен.
   В подножието на планината в село Добринище си пробива път нов поминък - селския туризъм,Очаквания се възлагат и на зимните спортове и гости.Връщането славата на Добринище като балнеоложки център е реалност, която вече е осъзната.Необходима е инициативност и подкрепа.