BG    EN  

Парков район  Вихрен     

    Парков район Вихрен е най- урбанизираната и най-достъпната част на Нацониалния парк "Пирин".Районът е неразделно свързан с Банско, (където се намира и неговия офис) град с исторически, културни паметници и самобитност.Населението на Банско се отличава с инициативност и желание да постигнат икономически ползи от близостта си с Националния парк.     ПР Вихрен впечатлява с долините, чистите води и водопади - на р. Демяница и р. Бъндерица и циркусите на Василашките, Типицките езера, Дългото, Рибното, Хвойнато езеро и множество порти и превали.
    Офисът на парковия район се намира в гр. Банско.
    Природната забележителност "Байкушевата мура" е паметта и гордостта на НП "Пирин".Възрастта и се определя на повече от 1300 години и е едно от най-старите дървета в България.Обиколката на ствола е около 8 м с височина 22 м. Впечатляващият екгземпляр е от вида Черна мура (Pinus heldreichii)
    Връх Вихрен, най-високият връх в Пирин (2915 м) се извисява над гр. Банско и винаги е привличал хората да го покоряват.