BG    EN  
Посетителско-информационен център Сандански

   Посетителският  информационен и образователен център на Дирекция „Национален парк „Пирин“ в гр. Сандански дава възможност местните хора и гостите на града да научат повече за биоразнообразието и природното богатство, опазвани на територията на Национален парк „Пирин“.
   Центърът е на 3 етажа и разполага с многофункционална зала за посетители, прожекционна зала и постоянна експозиция с около 20 интерпретативни модули, пресъздаващи богатия растителен и животински свят в Пирин. В сградата се помещава и административният офис на парков участък „Каменица”. Строителството и оборудването на центъра са осъществени със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и са част от големия проект, изпълняван от Дирекция „Национален парк Пирин“ – „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“.
   Веднага след официалното откриване на 6 юни 2014 год., посетителският център започна пълноценно да изпълнява ролята си на средище за провеждане на образователни дейности с деца от региона, както и с гостуващи в града, посрещане и информиране на българските и чуждестранни туристи за биоразнообразието в Пирин и най-интересните природни, културно – исторически и др. забележителности в целия Пирински регион, предлагане на информационни и рекламни материали за Национален парк „Пирин“ и прилежащите на парка общини.
   Посетителският  информационен и образователен център в гр. Сандански работи всеки делничен ден от 9.00ч. до 17.00 ч.
   Връзка за допълнителна информация: тел. 0884/48 48 46,  Благой Симов, мл. специалист „Биоразнообразие“, парков участък „Каменица“, гр. Сандански.