BG    EN  

Туристически услуги

       Въпреки че  паркът не предлага търговски услуги на посетителите, дирекцията на парк Пирин създава взаимноизгодни програми за развитие на туризма около  и в парка със заинтересовани  партньори , като разработване на туристическите продукти,  съвместни маршрути, подготовка и издаване информационни и интерпретативни материали, организация и предоставяне на водачески други услуги.
       Благоприятното местоположение, богатото биоразнообразие, културните и историческите забележителности са предпоставка за развитието на туризма в парка и територията около парка.        Една част от туристите посещават парка, без да нощуват в него, или съчетават дълготраен престой, включващ, както хижите в парка, така и места за нощувка извън него. Съществува богат избор на туристически услуги - обиколки, атракции и обекти за настаняване в райони около парка.