брой 1        
   година 2009
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Какво направихме заедно?
  Дървоводната хвойна в Пирин
  Пиринските цветя
  Мравките-тайнствените владетели на Земята !
   Преоткрий Сребърна ...
   ЗМ "Малък Канагьол"
   Следи от древен живот в подножието на Пирин
   Обичам те Пирин ..
 
А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

ОБИЧАМ ТЕ, ПИРИН!


Обичам me, Пирин, защото ти си в мен,
защото кpacomama mu е част от моя ден.
Събуждам се и гледам me с възхита
и после naк, и naк, и питам се
възможна ли е толкоз красота
и има ли я другаде в света?!
При изгрев върховете ти се
позлатяват,
след залез контурите се рязко
очертават,
във слънчев ден снегът me посребрява,
a в мрачен, хладно чак ми става.
Изправил мощна си снага
В небето като исполин,
стоя и гледам me сега
и шепна nak: Обичам me, Пирин!


автор: Иорданка Петрова,
клуб "Планинарка", гр. Разлог

 

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg