Национален парк "ПИРИН"
 
брой 1
година 2001             
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
..В Пирин планина възкръсва каракачанското животновъдство
  Млади природозащитници - по необходимост или желание?
   Грижата на еколозите за съвременния град
  Природата е живот и любов!
  Пирински мак
  Глухарът
  Маршрут № 1
  Природен феномен
  Творците
  Рупите
  Спомени

А р х и в
Година
 Б р о й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013
2014

 

 

Пирински (деганов) мак

    Рядък вид. Български ендемит. Глациален реликт.
    Над 2,500 м. н. в. в Пирин планина гледката е удивителна, особено през пролетта и лятото -топящи се преспи, разноцветни петна от най-различни цветя. Сред тази палитра от багри най-впечатляващо е наличието на цъфналите пирински макове. Може би ще попитате защо? В съзнанието на хората този вид цвете се свързва с равнините и житните полета, осеяни с червени макове. Но разположението на чашковите дялове, венчелисчетата, всичко показва, че това е единственият у нас вид от рода на маковете, който обитава тази внушително висока зона в планината. Пиринският мак е многогодишно тревисто растение от сем. Макови. Почти безстъблено растение. Розетки от дребни, силно насечени листа. От средата на розетката се изправя около 10-12 см. високо тънко стъбло, украсено но върха с нежен цвят. Оцветяването неопределено, при едни индивиди - златисто с червеникави нюанси, при други -ярко жълти до оранжеви, а при трети със зеленикав отенък.
    Цветовете са много нежни и при откъсване само за няколко минути повяхват, а листата окапват. Дегеновият мак се характеризира с ниска численост и трудно възобновяване. На площ от 100 кв. м. се наброяват около десетина индивида. И по скатовете на връх Вихрен индивидите не са много. Размножава се предимно със семена, с г които много малък процент могат да намерят подходящи условия за развитие във високата и сурова планина. Този мак е изключително рядък пирински ендемит. Съхранява се в резерват "Баюви дупки Джинджирица". Среща се по варовитите скали във високопланинския пояс Вихренския дял, Кончето, Казаните, Разложки Суходол и Голям Средонос. Макът цъфти през месеците юли и август, когато туристическата посещаемост е най-висока. За съжаление много от тези цветя се унищожават от туристите и техният брой се ограничава до минимум. Този рядък и изключително интересен вид в нашата флора е застрашен от изчезване.
    Ключът към опазването на живота е изучаване, разбиране и съхранение на съкровищницата на растителното и животинско разнообразие!

Борислава Георгиева

   
          
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg
© 2003 Hard&Soft. All rights reserved.
Developed for Hard&Soft