брой2
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
Национален конкурс

 Дни на Пирин 2010 г.
Нови приятели на "Национален парк Пирин"
 Празник за децата
Здравец навред ...
Европейския лалугер
За Джангал и Момини двори
Природен парк "Българка"
Национален конкурс
Обичам те Пирин!

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

           "Една планета, едно бъдеще -         да съхраним биоразнообразието!"

    Анна Първанова, 12 год., Пловдив

Василена Иванова, 11 год., Монтана    
    Десислава Денева, 12 год., Монтана
. Вениамин Василев, 16 год., Монтана    
    Боряна Тодорова, 12 год. Добрич

Катерина Йорданова,11 год., Добрич     

    Даниела Караиванова, 16 год., Бургас
Давид Йошков, 15 год., Монтана    
    Симеон Цветков, 15 год., Бяла Слатина

Цветемита Рангелова, 12 год.    

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg