брой2
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
 OБИЧAM TE, ПИРИН!

Дни на Пирин 2010 г.
Нови приятели на "Национален парк Пирин"
Празник за децата
Здравец навред ...
Европейския лалугер
За Джангал и Момини двори
Природен парк "Българка"
Национален конкурс
Обичам те Пирин!

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

 

  

OБИЧAM TE, ПИРИН!

Всяко кътче на Пирина
ненагледно с красотата,
оставило е в мен дири,
развълнувало душата.

Дори във тази възраст вече,
за тях не спирам да копнея,
макар за мен са тъй далече,
но с тях аз дишам и живея!

 

д-р Любен Балев, 93 год., родом от
Банско

 

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg