брой2
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА

 Дни на Пирин 2010 г.
Нови приятели на "Национален парк Пирин"
 Празник за децата
Здравец навред ...
Европейския лалугер
За Джангал и Момини двори
Природен парк "Българка"
Национален конкурс
Обичам те Пирин!

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

  ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МОБИЛНОСТТА – 22 СЕПТЕМВРИ 

    Политиката и ежедневните дейности на Дирекция “Национален парк Пирин”, са насочени не само към опазване на Природата, но и към възпитание на хората, живеещи в подножието на планината, към щадящо отношение към околната среда. Изградените интерактивни пътеки и класни стаи в планината, образователните дейности развивани на територията на парка, стимулират ходенето пеш и ползването на велосипеди – най-вече сред децата.
    В тази връзка и в подкрепа на европейската кампания, Дирекция “Национален парк Пирин” организира за децата и техните родители  празник сред Природата!
    На 22 септември,  територията на “Пирин голф”, над гр. Разлог, бе предоставена на деца от клуба по туризъм при СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Симитли, екоклуба към СОУ “Братя Каназиреви”, гр. Разлог, деца от сдружение “Избор”, НУ “Св. Паисий Хилендарски” и СОУ “Неофит Рилски” с техните родители, от гр. Банско. Хубавото време, гледката към  прекрасния Пирин, екоигрите с много изненади и подаръци, разходката с електромобилите по терена на голф игрището, обучението “Първи стъпки в голфа” – всичко това зареди и малки, и големи с много положителна енергия!
    Радваме се, че спомогнахме за всички това да бъде един пълноценно изживян ден!

    Благодарим на Маня и учителите от “Пирин голф” за гостоприемството и се надяваме на бъдещо ползотворно партньорство! 

ПЪТЯТ КЪМ ПРИРОДАТА

            “… Можем истински да оценим водата само когато кладенецът пресъхне… ”
Бенджамин Франклин

   Представяне на новото учебно помагало за учители (1-6 клас) - “Управление на околната среда за по-добър живот в българските училища”, бе повод за срещата, проведена в Посетителския център на Дирекция “Национален парк Пирин” на 6-ти октомври.
Участниците - представители от Служба за образование за природата и околната среда на регион Фландрия, Белгия, Министерство на околната среда и водите на РБългария, Регионален инспекторат по образование Благоевград, директори и учители, началници на отдел “Образование” в прилежащите на парка общини – Гоце Делчев, Банско, Разлог, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански, обсъдиха възможностите за по-задълбочено разглеждане проблематиката за опазване на околната среда в училищата.
   Ръководството предоставя информация и насоки за организацията и управлението на всички видове ресурси в училище, за изграждане на активно и позитивно отношение към околната среда в училище, за организиране на училищни кампании и инициативи, в които да се включват и родители, и хората от местните общности.
   Дирекцията на Национален парк “Пирин”, като регионално звено на МОСВ, прилагайки различни форми, работи постоянно с младите хора по училищата за опазване на природата. С тази цел, до края на настоящата година, ДНП “Пирин” ще проведе срещи с директори и учители по всички прилежащите на парка общини, за да бъдат запознати максимално широк кръг от заинтересовани с новото учебно ръководство и да започне неговото прилагане на практика.
   След като разгледаха Посетителския информационно – образователен център и се запознаха с богатите възможности за провеждане на извънкласни форми за обучение в дирекцията на парка, гостите посетиха и НУ “Св. Паисий Хилендарски”, Банско. Училището – партньор на националния парк, работи успешно и постоянно с децата и техните родители по проекти, касаещи опазване на околната среда, възпитавайки в тях любов и отговорност към природата.

МАЛКИ  КАРАТИСТИ – ДОБРОВОЛЦИ И ПАРТНЬОРИ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН” УЧАСТВАХА В ПОЧИНА:
НЕ ОСТАВЯЙ БОКЛУЦИ СЛЕД СЕБЕ СИ В ПЛАНИНАТА!

   Преди новата учебна година, 13 деца от София, по своя инициатива, “заредени” с много ентусиазъм, торби за отпадъци и ръкавици,  извървяха горската пътека от  Бъндеришка поляна до Байкушева мура и обратно, почиствайки я и от най-дребните отпадъци, захвърлени от нехайни туристи.
   Момичетата и момчетата от карате клуб “Фунакоши”, София, водени от интруктора си Цветомир Господинов, показаха по време на похода не само добрата си физическа подготовка, но най-вече дисциплината, отговорното поведение и положителното си мислене, които изкуството Карате - До развива в тях.
   Красотата на пиринските върхове, шумът на Бъндеришка река, поляните с цветя и птичите песни, допирът до Байкушева мура, заредиха децата с голяма енергия и желание да се върнат тук отново. Интересните факти за планината и Национален парк “Пирин”, полезната информация за лековитите билки, гъбите, дивите животни, поведението на хората в защитената територия, ще оставят трайни следи в съзнанието им, защото за Природата се учи най-добре сред самата Природа!

      Много спортни успехи и до нови срещи, приятели
 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg