Пролетна таксация на дивата коза на територията на Национален парк "Пирин"

    В изпълнение на мониторингови дейности, предвидени в Плана за управление, на 05.07.2011год. бе проведена традиционната пролетна таксация на дивата коза на територията на Национален парк „Пирин”.
    Участниците в преброяването – паркови експерти, охранители и френски студенти – стажанти, бяха разпределени по двойки на 15 групи за цялата територия на парка, както следва:
        ПР „Вихрен” – 4                                          
        ПР „Безбог” – 3
        ПР „Баюви дупки” – 3                                 
        ПР „Синаница” – 2
        ПР „Каменица” – 3
    Преброяването бе осъществено съгласно методиката на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България, при добри метеорологични условия и много добра видимост. Освен чрез пряко наблюдение на стадата диви кози, бяха регистрирани следи и екскременти по време на обхода по предварително набелязаните маршрути.

 

    След обработване на данните от попълнените от всяка група полеви формуляри, е установено нарастване популацията на дивата коза за цялата територия на парка и се смята, че тя наброява 396 броя възрастни и малки.
 

 

 

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg