От къде е черпен опит за управлението на Национален парк „Пирин” като защитена територия,  в първите години след създаването му?

 

       Създаването на Дирекцията на Народен парк „Пирин”, съгласно проекта от 1979 г. и съответната заповедта на Министерството на горите в началото на 1980., беше радостен факт, но изправи новоназначеното ръководство и сътрудниците му пред огромни трудности, като се има предвид, че това беше първата голяма защитена природна територия със собствена дирекция в България.

 


       Дотогава само по-старият - Народен парк „Витоша”, има нещо като управление, което е част от отдела за озеленяване към общинската администрация на София.
Липсата на опит се усети още първия ден, а първата помощ дойде от подаръците от приятели и ведомства – главно туристическа периодика от Полша, Чехословакия и ГДР.
       Друг полезен момент беше, че повечето от огромния брой служебни гости на Министерството на горите, от най-различни страни от Европа и света, биваха водена в парка – в дирекцията и на терен. Ръководството на Министерството беше гордо да покаже каква прекрасна природна територия е обявена за народен парк и то със своя дирекция. Всички гости задължително носеха повече или по-малко рекламни материали – книги, брошури, диплянки, афиши и т.н.
       Впоследствие част от гостите, ако са от или близо до защитени територии, поемаха с удоволствие обещания за изпращане на още и други материали. И материалите валяха, а на нас ни оставаше само задължението да четем и извличаме полезната за нас информация.
       След 1990 г. се появиха най-различни програми, финансирани с европейски средства, които доведоха целево много специалисти и експерти с техните познания и материали, а и много хора от ръководството и персонала получиха възможност за пътуване в редица европейски страни. За всички служещи в дирекцията бе проведен полугодишен курс по английски език, даващ възможност за по-свободно контактуване с гостите и туристите, посещаващи парка.

Автор на материала инж. Константин Икономов.
Снимки архив на автора

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg