BG    EN  

              Един различен свят ...
   Заради неповторимото биологично разнообразие и забележителните природни образувания на Пирин, правителството на Република България е определило над 40 000 хектара от планината за защитена територия - Национален парк "Пирин"    Това късче природа е безценно българско и световно богатство, включено в програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.
    Добре дошли в уебсайта на Дирекция на Национален парк "Пирин"!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция национален парк "Пирин"
гр. Банско, ул.България 4
тел.: 0749/88204,0898 779942;факс:0749/88202
e-mail: pirin_np@mail.bg 
© 2011