Новини

17.11.2012.г.

 

 

Oбучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца"

   

   На 16 ноември 2012 г., в залата на парковата администрация на Национален парк „Пирин” в гр. Банско, се състоя обучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца”, насочен към преподаватели по природни науки - Биология, Екология, География, Химия, Здравно образование или Човекът и природата, в прогимназиалния етап на обучение.
Събитието бе организирано в рамките на проект „Региони за деца” изпълняван от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България и финансиран от Фонда за Европа и Африка на Корпорация Мицубиши, и в рамките на дейностите по отбелязване 50-годишния юбилей на Национален парк „Пирин”.
    В семинара взеха участие учители от гр. Банско, гр. Разлог, с. Баня, с. Бачево, с. Елешница, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, с. Добърско, гр. Добринище, с. Места, гр. Гоце Делчев, с. Катунци, гр. Сандански, с. Микрево и гр. Благоевград, както и представители на Регионалния инспекторат по образование в Благоевград и Национален парк „Пирин”.
Целите на семинара бяха да се представи регионалния подход в образованието за околна среда, като устойчив механизъм за опазване на ценни местообитания и видове в дългосрочен аспект. Като част от този подход беше представено и новото учебно полагало „Пирин за деца”, коетое последното разработено помагало от серията „Регион за деца“.
    В рамките на проекта на участниците бяха раздадени екземпляри от новото издание на „Зелен пакет“, „Зелен пакет за деца“ и „Натура 2000 в образованието“.
    „Смятам, че предлаганите помага от страна на центъра отговарят напълно на нуждите на училищата в региона. Те също биха могли да намерят много добро приложение в новият проект на Министерството на образованието, младежта и науката – „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ (УСПЕХ), който подпомага развиването на различни извънкласни и извънучилищни дейности”, каза директорът на РИО Благоевград Ивайло Златанов.
    В рамките на семинара се проведе обучителен модул с участниците, по време на който бяха представени различни практически занимания разработени в учебното помагало. Учителите, които взеха участие в обучителния модул, разработиха 2 урочни плана базирани на информация от учебното помагало „Пирин за деца”.
    1. „Защитените територии и видове в Пирин планина. Занимания на открито и в клас“.
    2. „Кукерите в пиринско - в миналото и днес“.
    „Поздравяваме РЕЦ – България за инициативата за разработването на нов по-комплексен продукт за биологичното разнообразие на Пирин. Надяваме се той да е полезен за учителите и природата да стане част от образователния процес в училищата от региона”, каза г-н Валери Мечев, Директор на НП „Пирин”.
    Всичките представени учебни материали са разработени от РЕЦ за ЦИЕ с подкрепата на Министерството на околната среда и водите.
    Допълнително, до края на месец декември 2012 г., по проекта се предвижда провеждане серия от открити уроци в училищата взели участие в семинара или определени като пилотни за проекта, както и Зелено училище за ученици от 4 до 8 клас от региона на Пирин планина. Зеленото училище ще се проведе в местността Попови Ливади над гр. Гоце Делчев в периода 7 до 9 декември 2012 г. с ученици от избраните за проекта пилотни училища.

Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ) е международна организация, чиято мисия е да съдейства за решаването на екологични проблеми. РЕЦ изпълнява своята мисия чрез подпомагане на сътрудничеството между правителства, неправителствени организации, бизнес-средите и други заинтересовани страни в областта на околната среда, както и чрез създаване на условия за свободен обмен на информация и насърчаване на общественото участие при вземане на решения по екологични въпроси.
    РЕЦ е създаден през 1990 г. от САЩ, Европейската комисия и Унгария. Дейността на РЕЦ е регламентирана в Харта, подписана от правителствата на 30 страни и от Европейската комисия. РЕЦ има мрежа то офиси в 17 страни от Централна и Източна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Черна Гора и Чехия. Централният офис се намира в Сентендре, Унгария.
    РЕЦ участва активно в ключови глобални, регионални и местни процеси и подпомага екологични и устойчиви решения във и извън мрежата на своите регионални офиси, като създава и предава знание и опит в различните страни и региони.

 

Контакти:

Веселин Дробенов – координатор проекти
РЕЦ за ЦИЕ – България
(02) 983 52 17
rec-bulgaria@rec.org
www.rec.bg

 

Лиляна Декова
ст. експерт „Образователни дейности и посетителски центрове”
НП „Пирин”
тел. 0899/866 414
lili_dekova@mail.bg

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2012 год.

 

 

 

Зелено училище - „Учебно помагало – „Пирин за деца”

 

Резултати от конкурса „Обичам природата и аз участвам”

 

Урок за Пирин

 

Oбучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца"

 

Честване на 50-годишния юбилей от създаването на защитената територия

 

Есе „Какво за мен е Пирин?!“ от Михаела Грънчарова

 

Конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!“

 

Представяне на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

 

Изложба "Пирин - вълшебната планина"

 

Oтбелязване на Международния ден на правото да знам

 

Места разрешени за риболов в НП Пирин

 

Благодарствено писмо от ДНП Рила

 

Летен обучителен палатков лагер

 

Успешно приключи почистването в НП Пирин

 

Министър Нона Караджова ще направи официално откриване на Еко-училище.  

 

National Geographic    класира Национален парк „Пирин” за „Парк на седмицата”!

 

Зарибяване на реки и езера в Национален парк "Пирин"

 

Ден на Пирин 2012 г. в Банско

 

Участие на каратисти от клуб "Фунакоши" в дните на Пирин

 

Заедно да почистим Пирин!

 

Покана за участие в процедура за възлагане на туристическа дейност

 

Забрана за риболов

 

Дни на Пирин 2012 г.

 

Опознай родния си край! 

 

Образователна програма "Планината - живот в хармония"

 

Отново френски стажанти в НП "Пирин"

 

Конкурс „Рецепти за нашето бъдеще"

 

Конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”

 

Състезание по планинско бягане и колездене в Банско

 

Kонкурс с графити на тема „Водата!”

 

В очакване на летния туристически сезoн

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

 

Протокол  за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност младши експерт "Гори"

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОРАЗКАЗ „КАКВО ЗА МЕН Е ПИРИН?!”

 

ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 април 2012 г.

 

Конкурс за длъжността младши експерт ’’ Гори ’’

 

Започна издаване на разрешителни за паша

 

Отбелязване световния ден на водата

 

22 март - Световен ден на водата

 

Предвестници на пролетта

 

Започва приемането на заявления за паша

 

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Пирин”, с идентификационен код BG000020

 

Проект за опазване на биологичното разнообразие

 

Ден на влажните зони