Новини

31.07.2012.г.

      

Опознай родния си край!

 

   Министър Нона Караджова ще направи официално откриване на Еко-училище  по проект финансиран от ПУДОС на тема „Обичам природата – и аз участвам!”

 

      Събитието е на 01 август 2012 г., сряда, от 14:15 часа, в Посетителския център на Национален парк „Пирин”, град Банско.
Лятното Екоучилище ще се проведе на територията на Национален парк „Пирин” – на хижите „Бъндерица” и „Демяница”, под надслов: „Мислим за водите на Пирин!”. В него ще вземат участие 30 ученици и преподаватели от 10 учебни заведения от страната – членове на Младежкия воден парламент, както и експерти от Басейновите дирекции и Национален парк „Пирин” към МОСВ.
      Програмата включва природонаучни дейности - наблюдения и хидрометрични анализи на водите и водните екосистеми, оценка на следи от антропогенно въздействие, почистване на туристически пътеки и водни обекти, определяне на защитени растителни видове, организиране на информационни кампании и включване на туристите в Национален парк „Пирин” в природозащитни дейности, походи до Байкушева мура и eзерата Окото, Рибното и Василашки.
      Еко-училището се провежда по проект, финансиран от ПУДОС, на тема „Обичам природата – и аз участвам!”.
      Младежкият воден парламент е национална мрежа на младежки екологични клубове, която работи съвместно с Басейновите дирекции  в областта на опазване на водите и водните екосистеми, и има за цел да мотивира младите хора за участие в инициативи на МОСВ, свързани с опазването на околната среда.

.

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2012 год.

 

 

 

Зелено училище - „Учебно помагало – „Пирин за деца”

 

Резултати от конкурса „Обичам природата и аз участвам”

 

Урок за Пирин

 

Oбучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца"

 

Честване на 50-годишния юбилей от създаването на защитената територия

 

Есе „Какво за мен е Пирин?!“ от Михаела Грънчарова

 

Конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!“

 

Представяне на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

 

Изложба "Пирин - вълшебната планина"

 

Oтбелязване на Международния ден на правото да знам

 

Места разрешени за риболов в НП Пирин

 

Благодарствено писмо от ДНП Рила

 

Летен обучителен палатков лагер

 

Успешно приключи почистването в НП Пирин

 

Министър Нона Караджова ще направи официално откриване на Еко-училище.  

 

National Geographic    класира Национален парк „Пирин” за „Парк на седмицата”!

 

Зарибяване на реки и езера в Национален парк "Пирин"

 

Ден на Пирин 2012 г. в Банско

 

Участие на каратисти от клуб "Фунакоши" в дните на Пирин

 

Заедно да почистим Пирин!

 

Покана за участие в процедура за възлагане на туристическа дейност

 

Забрана за риболов

 

Дни на Пирин 2012 г.

 

Опознай родния си край! 

 

Образователна програма "Планината - живот в хармония"

 

Отново френски стажанти в НП "Пирин"

 

Конкурс „Рецепти за нашето бъдеще"

 

Конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”

 

Състезание по планинско бягане и колездене в Банско

 

Kонкурс с графити на тема „Водата!”

 

В очакване на летния туристически сезoн

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

 

Протокол  за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност младши експерт "Гори"

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОРАЗКАЗ „КАКВО ЗА МЕН Е ПИРИН?!”

 

ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 април 2012 г.

 

Конкурс за длъжността младши експерт ’’ Гори ’’

 

Започна издаване на разрешителни за паша

 

Отбелязване световния ден на водата

 

22 март - Световен ден на водата

 

Предвестници на пролетта

 

Започва приемането на заявления за паша

 

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Пирин”, с идентификационен код BG000020

 

Проект за опазване на биологичното разнообразие

 

Ден на влажните зони