Новини

08.10.2013.г.

 

Заседание на Консултативния съвет към Национален парк „Пирин“

   

   На 08. 10. 2013 год., в тържествената зала на Читалище „Никола Вапцаров”, гр. Банско, по предложение на Дирекция „Национален парк Пирин” и в изпълнение на Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк Пирин“ и резерват "Тисата”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, беше проведено второто за тази година заседание на Обществения Консултативен Съвет /ОКС/ към Дирекция "Национален парк Пирин". На срещата присъстваха членовете на ОКС, избрани на учредителното събрание, сред които са Областна администрация гр. Благоевград, общините Банско, Гоце Делчев, Разлог, Симитли и Струмяни, регионални държавни институции, неправителствени организации, сдружения и фирми. 
   Екипът на Дирекция "Национален Парк Пирин" и екипа за управление на проекта представиха пред членовете на ОКС и гостите в залата изпълнението на проекта през изминалия период.

   Беше отчетено, че изпълнението на дейностите по проекта се осъществява по график. Приети са и са верифицирани от ОПОС дейностите осъществени през първите единадесет месеца от изпълнение на проекта. От предвидените 19 обществени поръчки за избор на изпълнители 9 са приключили с подписан договор за изпълнение,  4 са в процес на избор на изпълнител, по 4 се подготвя техническата документация и 3 са в очакване на получаване на данни от извършени по проекта дейности за да стане възможно тяхната подготовка и обявяване.Сключени са тридесет и пет договора за изпълнение на дейности по проекта.
   Отчетени бяха и проблемите, възникнали при провеждането на обществената поръчка по избор на изпълнител за актуализиране  на Плана за управление на  Национален парк „Пирин”.
   След проведените обсъждания, присъстващите членове на Обществения Консултативен Съвет към ДНП "Пирин" гласуваха три предложения. Предложенията бяха направени от депутата г-н Любен Татарски, кмета на Банско г-н Георги Икономов, председателя на сдружение "Зелени Балкани" г-н Тома Белев и председателя на сдружение на земеделци и животновъди "Пирин 2009", във връзка с дейността „Планиране и оптимизация на управлението на НП „Пирин“.
   
   Протоколът от срещата на ОКС ще бъде изпратен до участниците в рамките на предвидения от Правилника срок и публикуван на страницата на "Национален парк Пирин".

                                              

           

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми