BG    EN .
Новини

6.11.2013.г.

 

 

Рожден ден!
        


   На 8-ми ноември се навършват 51 години от създаването на защитената територия Народен парк „Вихрен“, чиито наследник е Национален парк „Пирин“. Първоначалните 9 736 ха през годините се разширяват до сегашните 40 356 ха – територия, на която се опазват вековни мурови гори, неповторими природни форми, застрашени от изчезване растителни и животински видове. Това е причина през 1983 год., на сесия състояла се през м. декември във Флоренция, Италия, Национален парк „Пирин“ да бъде включен като обект на световното културно и природно наследство към Конвенцията на ЮНЕСКО – потвърждение за изключителната му стойност и необходимостта да бъде съхранен в полза на цялото човечество!
   Основна задача на хората, работили и работещи в парковата дирекция през изминалите години, е балансирано управление на защитената територия, съчетаване опазването на неповторимото биоразнообразие в Пирин с възможностите за пълноценно ползване на природните ресурси.
   Това е и главната цел на  проекта „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2014 г.“, по който екипът на парковата дирекция работи от м. юли 2012 година. Голяма част от дейностите по проекта бяха стартирани през 2013-та година. Започна строежът на нов Посетителски информационен център на дирекцията в гр. Сандански. Проведени са процедури за изготвяне на идейни проекти за построяване на нов такъв и в гр. Банско.    Предстои изграждане на контролно-информационни пунктове на парковата охрана в планината. Ще бъде изградена и система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка.
   Вече се работи по  дейностите за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Национален парк "Пирин" в антропогенно повлияни негови територии.    Предсти да се разработи и приложи система за ползването на лечебните растения на територията на парка.
   Внимание ще се отдели и на опазване, поддържане и възстановяване благоприятното състояние на природни местообитания в безлесната зона чрез паша на домашни животни.
   Друга дейност, предвидена в проекта, е премахване на безстопанствени и полуразрушени сгради и съоръжения. Ще се ремонтират съществуващите и изградят нови заслони, ще се възстановят дървени мостове и пътната инфраструктура в парка, ще се обезопасят опасни участъци по туристическите маршрути.
   Границите на Национален парк "Пирин" ще бъдат маркирани с трайни знаци. Вече се изработва и нова, модерна визуализация на съществуващите официални туристически маршрути.
   За обогатяване и подпомагане информационно-образователните дейности, осъществявани от експерите в националния парк, се заснемат  научно-популярни филми, които ще се ползват както в училищата, така и в информационните центрове на прилежащите на парка общини
   През изминалата и настояща година, с различни прояви, финансирани по проекта, се отбелязват 50-годишнината от създаването на  Национален парк "Пирин" и 30-годишнината от вписването му като обект на световното природно наследство към Конвенцията на ЮНЕСКО – пътуващата фотоизложба „Пирин – вълшебната планина“ привлече вниманието на жителите и гостите на Сандански, Гоце Делчев, София, Благоевград, Банско и Казанлък.
   Добре свършената работа дава основание колективът на Дирекция „Национален парк Пирин“ с гордост да отбележи  и този 51-ви рожден ден!

 

 

 

                                           

           

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми