Новини

22.01.2013.г.

  

СЪОБЩЕНИЕ

 

    В изпълнение на разпоредбите на чл. 60, ал. 2 от Закона за      защитените територии, Министерството на околната среда и водите уведомява, че на 19.02.2013 г. (вторник) от 10,00 ч. в зала партер на Министерството на околната среда и водите (сградата на ул. "Уилям Гладстон" № 67) ще бъде проведено заседание на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ - Специализиран състав по планове за управление на защитени територии.     На заседанието ще бъде разгледан  Проекта за промяна на плана за управление на Национален парк "Пирин" в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите".
    Материалите за заседанието са на разположение за запознаване в Министерство на околната среда и водите, сградата на бул. "Мария Луиза" 22, стая 109, на страницата на Министерство на околната среда и водите (Природа /Защитени територии / Обща информация), в сградата на Регионална инспекция по околна среда и води Благоевград, както и в Дирекция Национален Парк „Пирин", гр. Банско ул. „България” 4, или ТУК.

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми