Новини

10.02.2013.г.

2 февруари 2013 година - Световен ден на влажните зони

„Влажни зони и управление на водите”
„Влажните зони съхраняват водата”

 

   Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.
    През 2013 г. темата на кампанията е „Влажни зони и управление на водите”. Световният ден на 2 февруари се отбелязва под надслов: Влажните зони съхраняват водата”.
    Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.
   
    Защо трябва да опазваме влажните зони?

  •     Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни.
  • Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяават водните запаси и похранват подпочвените води.
  •     Особенно ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много места места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел.
  •     Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните води.
  •     В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, затова са важни за смекчаване на климатичните промени.
  •     Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие.
  •     Предлагат добри условия за отдих и туризъм.

    Връзката вода, човек и влажни зони винаги е била в основата на Рамсарската конвенция. Влажните зони представляват ресурс с голяма социално-икономическа, научна и културна стойност, като техните загуби са непоправими. Влажните зони предоставят основни екосистемни услуги т.е. те облагодетелстват човека с ресурсите на природата, като изпълняват ролята на регулатори и доставчици на вода. По този начин управлението на водите и „разумното ползване” на влажните зони са изключително взаимно свързани.
    Основната цел на кампанията за Световния ден на влажните зони през 2013 година е да се повиши обществената отговорност за взаимната зависимост между водата
    и влажните зони, да се акцентира на начини за равномерно, справедливо разпределение на водата между различните заинтересовани страни и да се разбере, че без влажните зони няма да има и вода.
    В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32 % от територията на страната. Това са Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”. 
    В процес на приемане е нов актуален Национален план за опазване на влажните зони в страната за 10-годишен период (2013 г. – 2023 г.). Основната цел на плана е да осигури основа за планирането и изпълнението на дейностите по опазване и устойчиво управление на най-значимите влажни зони в страната. Също така в плана ще бъде включен и списък с влажни зони (около 20 на брой), отговарящи на изискванията на Рамсарската конвенция за влажни зони с международно значение, съгласно критериите на Конвенцията – потенциални Рамсарски места, които в периода на изпълнение на плана могат да се добавят в списъка на Конвенцията – Язовир Овчарица, Мандренско езеро, Седемте Рилски езера, Чокльово блато, Язовир Розов кладенец, Рибарници Орсоя, Комплекс Калимок, Остров Вардим, Крайбрежие Калиакра-Тюленово и др.
    Филм за влажните зони в България, разговор за изключително важното им значение като местообитания с неповторимо биоразнообразие, много материали, свързани с датата – с тази образователна програма експерти от Дирекция „Национален парк Пирин“ гостуваха в продължение на 2 седмици в училища в с. Корница, Гоце Делчев, Добринище и Хаджидимово. За децата от планинския район е много интересен непознатият свят на лонгозните гори, които са последните такива реликтни гори в Европа. Много въпроси предизвика в младите хора информацията за пресушаването и унищожаването на влажните местообитания и изчезването на тези неповторими екосистеми.
    В Пирин такива влажни зони са мочурищата, тиаците, малките и плитки езера, с характерна растителност и диви обитатели. Те ще бъдат обект на изследване през лятото, когато се организират походи, лагери и обучения с деца от всички прилежащи на територията на Национален парк „Пирин“ училища.

 

    Повече информация за Световния ден на влажните зони можете да намерите на електронната страница на Рамсарската конвенция – www.ramsar.org.

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми