Новини

26.03.2013.г.

 

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДИРЕКЦИЯТА

 

     На проведеното на 26 март заседание на Консултативния съвет към ДНП „Пирин“, в заседателната зала на Общински съвет Разлог присъстваха представители на държавни институции, местната администрация, неправителствени организации и бизеса. След представения отчет за дейностите, осъществени от Дирекция „Национален парк Пирин“ през периода 2008 – 2012 година, присъстващите бяха запознати и с проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
     Въз основа на Правилника за устройството и дейността на обществен консултативен съвет към ДНП „Пирин“, одобрен от Министерство на околната среда и водите, бе избран нов 25 – членен състав на Консултативен съвет, който ще подпомага парковата дирекция и всички заинтересовани лица по отношение опазване на биологичното разнообразие, устойчивото ползване на природните ресурси, работата с обществеността, стопанисване инфраструкрурата на територията на парка, проучвателни, образователни програми и други.

 

СЪСТАВ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН”

 

Директор на Дирекция „Национален парк Пирин” – Председател
Дирекция “АКРРДС” при Областна администрация, гр. Благоевград
РИОСВ, гр.Благоевград
БД “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград
Регионално звено “Полиция” в РДВР, гр. Благоевград
РЗПАБ, гр. Благоевград
Община Банско
Община Сандански
Община Кресна
Община Разлог
Община Гоце Делчев
Община Симитли
Община Струмяни
Български Туристически Съюз – регионални представители
Планинска Спасителна Служба – регионални представители
Изпълнителен директор на “Юлен“ АД
Изпълнителен директор на „Добринище ски” АД – отказал участие
Изпълнителен директор на „Балканстрой”
Пирин голф клуб
Престиж бизнес
Сдружение „Зелени Балкани”
Българска асоциация за алтернативен туризъм, гр. София
Българска фондация “Биоразнообразие”, гр. София
Съюз на фермерите
Сдружение „По долината на р. Места”

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми