Новини

11.03.2013.г.

 

ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

 

   Дирекция “Национален парк Пирин“ благодари на журналистите за проявения интерес към нашата работата и за безплатната реклама на дейността, осъществявана от екипът на дирекцията!
В подкрепа на горното можем да цитираме следната публикация:

 

....„Дирекция “Национален парк Пирин” – Банско търси кой да наблюдава популацията на дивите животни на територията на защитената местност. Поръчката е за извършване на дейности по опазване на козите, дивите котки и златки. Изпълнителят трябва да се погрижи и за пернатите обитатели като лещарки, кълвачи, глухари и кукумявки. Сред другите животни, които изпълнителят трябва да опазва по договор, са южен гребенест тритон, жълтокоремна бумка и балканска пастърва. Всички тези дейности трябва да бъдат на стойност до 38 500 лв.“....

 

   Имайки предвид спецификата при работа в  защитените територии и по проекти,  финансирани от „Оперативна програма околна среда”, насочени към опазване на природата, препоръчваме на всички желаещи да започнат работа по дейностите обявени в публикации като горната, да четат внимателно обявите за обществени поръчки, поместени в сайтовете на ДНП „Пирин”(www.opos.pirin.bg) и Агенцията за обществени поръчки (www.aop.bg).

 

     Екипът на ДНП „Пирин” винаги e готов да  предостави на интересуващите се граждани и журналисти пълна информация и да  разясни особеностите при работата в областта на защита на природата като цяло,  и в частност на територията на обекта на световното природно наследство на Юнеско,  какъвто е Национален парк „Пирин”.

      

     Можете да ни намерите на тел.: 0749/ 88 204!

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми