Новини

25.03.2013.г.

   

КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ
ЗА РИСУНКА, РАЗКАЗ И ПРЕДМЕТ, ИЗРАБОТЕН ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ  


«ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»
За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”.
Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години. Конкурсът е в следните категории:

  1. Рисунка
  2. Разказ
  3. Предмет, изработен от рециклирани материали

Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.
Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника,  адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове. По-долу може да видите техните адреси. Всяка инспекция ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.
Награди:

  1. Спечелилите първо място във всяка от трите категории  ще получат айпад;
  2. Спечелилите второ място във всяка от категориите  – айфон;
  3. Спечелилите трето място във всяка от категориите – дигитална камера.

Природата - това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.
Пожелаваме на всички участници успех!

 

 

Адресите, но които можете да изпращате произведенията, са:

 

РИОСВ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС

БЛАГОЕВГРАД
http://riosvbl.org

 

Александър
Гошев

 

073/ 883 140 14

 

blriosv@yahoo.com
algoshev@abv.bg

БУРГАС
www.riosvbs.eu

Стефка Калъчева

 

056/ 813 208

riosvbs@unacs.bg
riosvbs_pr@abv.bg

ВАРНА
http://www.riosv-varna.org

Цветелина Ковачева

052/ 678 842

riosv-vn@mbox.contact.bg

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
http://www.riosvt.org

Милка Асенова

062/ 620 358 в. 109

asenovam@riosvt.org

ВРАЦА
http://www.vracakarst.com

Светлана Дамянова

092/ 991967

pr@vracakarst.com

МОНТАНА
http://www.riosv-montana.com

 Алексиния    
Николова

096/ 300 963

riosv_mont@net-surf.net

ПАЗАРДЖИК
http://riewpz.org

 Цветана      
Чочева

034/ 401 940

pr@riewpz.org

ПЕРНИК
http://www.riosv-pernik.com

Радостина Михайлова

076/ 671 009

Riew_pernik@abv.bg

ПЛЕВЕН
http://riew-pleven.eu

 Аделина  
Цветанова

064/ 806 951

riosvpl@yahoo.com
riosv_pr@abv.bg

ПЛОВДИВ
http://plovdiv.riosv.com

 Румяна
Андреевска

032/ 627 466 в.103

pr_riosv_pd@dir.bg
pr_riosv_pd@dir.bg

РУСЕ
www.riosv-ruse.org

Рени Петрова

 082/ 820 772 в.227

rpetrova@riosv-ruse.org

 

СМОЛЯН
www.riewsm-bg.eu

 Екатерина
Гаджева

 

0301/ 60 111

kate_riosv@mail.bg

СОФИЯ
www.riew-sofia.org 

 
Десислава Бъчварова

02/ 955 41 52
955 42 94

riosv@riew-sofia.org

 

СТАРА ЗАГОРА
www.stz.riew.e-gov.bg

  Димка
Петкова

042/ 692 213

office@stz.riew.e-gov.bg

ХАСКОВО
www.haskovo.riosv.com

Марияна Чомпалова

038/ 601 623

mchompalova@riosv-hs.org

ШУМЕН
www.riosv.icon.bg

Десислава Драгомирова

 

054/ 856 511

riosvshn_pr@abv.bg

 

 

БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС

БЛАГОЕВГРАД
http://www.wabd.bg

 

Ралица Кукува

 

073/ 889 47 117

ralitca_stefanova@mail.bg

ВАРНА
www.bsbd.org

 Силвена
Господинова

 

052/ 631 447

bdvarna@bsbd.org

ПЛОВДИВ
www.bd-ibr.org

Лили Барганова

032/ 604 741

press@earbd.org
bd_plovdiv_press@abv.bg

ПЛЕВЕН
www.bd-dunav.org

Михаела Илиева

064/ 885 100

m.ilieva@bddr.org
dunavbd@bddr.org

 

 

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

ТЕЛЕФОН

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС

 

ДНП РИЛА -Благоевград
www.rilanationalpark.bg

Стефан Кирилов

 

073/ 880 537

skirilov@rilanationalpark.bg

 

ДНП ПИРИН - Банско
www.pirin.bg

Лиляна Декова

 

074/ 438 204

 

lili_dekova@mail.bg

 

ДНП ЦЕНТРАЛЕН
БАЛКАН - Габрово
www.centralbalkan.bg

Даниела Тотева

066/ 801 277
066/ 801 279

office@centralbalkan.bg

 

 

 

 

 

Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/

 

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми