Новини

28.03.2013.г.

   

По повод публикации в медиите!

 

     ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

    По повод публикациите в редица медии за хода на гореописаната процедура,  Дирекцията на Национален парк „ПИРИН“ изразява своето категорично несъгласие с отправените немотивирани  обвинения и заплахи  от страна на хора и институции, които се опитват по безпрецедентен начин да оказват натиск върху решенията на оценителната комисия.

 

    С нескрита тревога споделяме, че след получени сигнали по процедурата в ДНП „Пирин“ се констатира, че член на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите нерегламентирано е предоставил информация на трети лица, без знанието и съгласието на останалите членове от комисията. Така същият е нарушил разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗОП, за което е подписал декларация на 07.02.2013 г., като е погазил изискванията за конфиденциалност на информацията. Въпросният член на комисията е отстранен от нея.

 

    Предвид обвиненията за нарушения в хода на процедурата, тиражирани от различни информационни източници, държим да отбележим, че обявлението за откриване на процедурата, както и методиката за оценка на офертите са преминали предвидения в закона двуетапен предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки. Все пак, предвид засиления обществен интерес към поръчката, изразяваме готовност да бъдат извършени съответните проверки за законосъобразността от всички компетентни органи за последващ контрол.

 

    Съзнаваме интереса към бъдещето на Националния парк и по тази причина уверяваме всички заинтересовани страни, че комисията назначена със Заповед № 5 / 07.02.2013 г. преглежда всички представени документи и сигнали, както от участниците в процедурата, така и от страна на граждани, институции и медии и спазва стриктно разпоредбите на законодателството в областта на обществените поръчки в своята дейност.

 

    Молим за повече търпение и толерантност към членовете на комисията, към участниците и към експертите от Дирекцията на парка, които в последните дни непрекъснато са под натиск да дават предварителна информация, което е в противоречие със законоустановения ред. Освен това напомняме, че всяко заинтересовано лице, което изразява несъгласие с изхода от процедурата може да упражни законното си право да обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

 

    Дирекцията на Национален парк Пирин няма да допусне некоректни медийни кампании, агресивни коментари и междуличностни конфликти да са критерии за оценка на офертите!

 

Инж. Валери Мечев
Директор на ДНП „Пирин”                             

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми