Новини

03.07.2013.г.

   

    

МОНИТОРИНГ НА ДИВАТА КОЗА


    На 02.07.2013г. се извърши традиционното преброяване на дивите кози. Обхванати бяха всичките маршрути в парковите участъци: „Вихрен”, „Баюви дупки”, „Безбог”, „Синаница” и „Каменица”.

 

 

 

    Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) - балканският подвид се е отделил от алпийския (R. r. rupicapra) след края на последния ледников период преди около 10 000 години. Няма сигурен начин за разпознаване на балканския от алпийския подвид по външни белези. Двата подвида се различават само по характеристиките на рогата и други краниометрични белези. Извивката на върха на рога при мъжките е назад и надолу (като кука), различен от този на женската, които са насочени назад.От юли до декември дивите кози прекарват повече време в алпийската зона,  отколкото в гористите райони.

 

 

    От януари до юни по-голяма част от стадата са под горната граница на гората (Lovari and Cosentino, 1986). Големината на стадата се променя през годината, като тенденциите са за по-малки стада през зимата и броят на животните се увеличава през топлите месеци. Стадата са най-големи през юни-ноември. Мъжките на възраст до 5 години рядко събират “хареми” през брачния период и през това време се движат в “ергенски” групи или единично (Lovari and  Cosentino, 1986).   В сутрешните часове повечето животни пасат, другите лежат, често на сянка и преживят. Между 8 и 16 часа има още 3 или 4  фази на интензивно приемане на храна, като интензивността е най-висока в сутрешните и привечерните часове. При мъгла и облаци пасат по-дълго време, а през нощта не са активни.  

 

 

    През лятото се срещат на места, където снегът е отвят или отнесен от лавина на ветровити и сенчести места, а през зимата предпочитат топли и слънчеви места. Козата проявява известна селективност спрямо храната. През пролетта и лятото е се храни с треви, съдържащи токсични алкалоиди (чемерика и др.). Иглолистни видове като  клек, смърч и обикновена ела. Брачният период при козите е обикновено през ноември, като се определя от свето- периода (намаляващия ден).  

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми