Новини

15.07.2013.г.

 

                
МЕСТА, РАЗРЕШЕНИ ЗА РИБОЛОВ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН

 

         Дирекция Национален парк „Пирин” съобщава на заинтересованите лица, че любителски риболов може да се практикува в следните реки и езера:

        Парков участък „Безбог”- град Добринище:

 1. Безбожко езеро;
 2. Попово езеро;
 3. Река Туфча;
 4. Река Десилица;
 5. Река Ретиже;

За контакт – 0899/ 866 410

        Парков участък „Вихрен”- град Банско:

 1. езеро Окото;
 2. Рибно езеро;
 3. Дълго езеро
 4. Голямо Валявишко езеро;
 5. І, ІІ и ІV Превалски езера;
 6. река Демяница- от м. Рошков гроб до Тияците; ;
 7. река Бъндерица – до къмпинг „Бъндерица”, под хижа Вихрен до м. Равнако, както и след участъка минаващ през Равнако до Рибно езеро;

За контакт – 0898/ 779 981

Парков участък „Баюви дупки” - град Разлог:

 1. Милева река;

За контакти- 0899/866404

 

        Парков участък „Синаница” град Кресна:

 1. Влахински езера;
 2. Синанишко езеро;
 3. Типишка река;
 4. Ощавска река;

За контакт – 0899/ 866 430

        Парков участък „Каменица” - град Сандански:

1.   Спанополски езера;
2.   Тевно езеро;
3.   Чаирски езера;
4.   Башлийска река;
5.   Келява река;
6.   Дясна река;
7.   Голяма Спанополска река;
8.   Мозговишка река;
За контакт – 0899/ 866 420

            Това са реки и езера извън тези посочени в Заповед № РД-25/21.07.2008г и Заповед № РД – 59/09.07.2012, като е задължително да се спазват условията и правилата посочени в двете заповеди.

 

 

 

                                                                       ДИРЕКТОР
                                                                                    /инж. Валери Мечев/

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми