Новини

30.09.2013.г.

 

   Първа копка на Посетителски Информационен център на Дирекция „Национален парк Пирин“ в гр. Сандански

 

 

   Мария Лазарова, нач. отдел „Финансово управление“ към Управителния орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и директорът на Национален парк „Пирин“, Росен Баненски, направиха първа копка за изграждането на нов Посетителски Информационен център на дирекцията в  гр. Сандански. На събитието присъстваха и представители на община Сандански, регионални медии, паркови служители.
   Посетителският информационно образователен център в гр. Сандански ще бъде сграда на три етажа, от които един подземен. Центърът ще разполага с многофункционална зала за посетители, прожекционна зала, постоянна експозиция с около 20 интерпретативни модули, пресъздаващи богатия растителен и животински свят в Пирин.
   Освен като административен офис на Парков участък „Каменица”,  ще се използва за:
   •     провеждане на образователни дейности с деца от региона, както и с гостуващите в града;
   • посрещане и информиране на българските и чуждестранни туристи за биоразнообразието в Пирин, за най-интересните природни, културно – исторически и др. забележителности в целия Пирински регион;
   •          предлагане на информационни и рекламни материали за Национален парк „Пирин“ и прилежащите на парка общини.
Строителството и оборудването на посетителския център са на стойност около 390 000 лв. и е предвидено да се осъществят в срок от 3 календарни месеца.
   Центърът се изгражда с финансови средства от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и е част от големия проект, осъществяван от парковата дирекция – „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, на обща стойност 19 791 600 лв., от които  Европейския фонд за регионално развитие осигурява    16 822 860 лв., а 2 968 740 лв. се финансират от държавния бюджет.                                               

           

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2013 год.

 

 

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми