Новини

25.03.2015 г.

 

 

Първа копка на Посетителски Информационен център на Дирекция „Национален парк Пирин“ в гр. Банско

 

    На 30 март, понеделник, от 11 часа, в гр. Банско ще бъде даден старт на строежа  на нов Посетителски информационен образователен център на Дирекция „Национален парк Пирин“.


    Събитието се организира в рамките на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. – решения за по-добър  живот”. Със Заповед № РД-532 от 02.  07. 2012 г. на Министъра на околната среда и водите е одобрен проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“.

 

    Дейностите по проекта се осъществят с безвъзмездната финансова помощ на Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.“.
•          обща стойност на проекта                                                   19 791 600 лв.
•          от  Европейския фонд за регионално развитие                   16 822 860 лв.
•          от държавния бюджет                                                          2 968 740 лв.
•          начало на проекта                                                                2 юли 2012 г.
•          край  на проекта                                                                   30 октомври 2015 г.

 

    Предстоящата дейност - изграждане на Посетителски информационен център в град Банско, е част от големия проект. За осъществяването й  е одобрено финансиране на стойност 630 000 лв. Центърът ще бъде изграден и оборудван в рамките на три календарни месеца.


    Предвижда се Посетителският информационно образователен център да разполага с многофункционална зала за посетители, прожекционна зала и постоянна експозиция с модули, пресъздаващи богатия растителен и животински свят в Пирин.


    Новият посетителски информационен център ще дава възможност за:
•          Провеждане на образователни дейности с деца от региона, както и с гостуващите в града;
•          Посрещане и информиране на българските и чуждестранни туристи за биоразнообразието в Пирин, за най-интересните природни и културно – исторически забележителности в целия Пирински регион, за алтернативните форми на туризъм, предлагани в района, за предстоящи събития и др.
•          Предлагане на информационни и рекламни материали за Национален парк „Пирин“ и прилежащите на парка общини.

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2015 год.

 

 

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони