Новини

25.03.2015 г.

 

   

Заседание на Консултативния съвет към Национален парк „Пирин“


   
      

       На 24.03.2015 год., в сградата на парковата дирекция в гр. Банско, бе проведено третото редовно заседание на Обществения Консултативен Съвет /ОКС/ към Дирекция "Национален парк Пирин".

 

       Срещата бе инициирана от Дирекция „Национален парк Пирин”, в изпълнение на Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк Пирин“ и резерват "Тисата”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Присъстваха членовете на ОКС, избрани на учредителното събрание, сред които са представители на Областна администрация гр. Благоевград, общините Банско, Разлог, Сандански и Струмяни, регионални държавни институции, неправителствени организации, сдружения и фирми.

 
        Екипът на Дирекция "Национален Парк Пирин"  и представители на фирма „Пролес инженеринг” ООД, изпълнител по договор УР-051/29.01.2014 г.  за „Разработване на план за управление на „Национален парк Пирин” за периода 2014 -2023 г.”,  представиха пред членовете на ОКС и гостите резюме на проект на „Плана за управление на НП Пирин 2014-2023 г.“.


            След проведените обсъждания, касаещи главно режимите и нормите, залегнали в проект на плана, присъстващите членове на ОКС гласуваха осем предложения за промяна и допълване на проекта. Всяко едно от тях бе прието с явно мнозинство от 2/3 от присъстващите.


            След изготвяне на окончателен протокол от срещата на ОКС, същият ще бъде изпратен до участниците, в рамките на предвидения от Правилника срок и публикуван на сайтовете на Национален парк „Пирин" – www//pirin.bg и www//opos.pirin.bg.

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2015 год.

 

 

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони