Новини

28.04.2015 г.


      

Национален младежки конкурс
„Културното и природното наследство на България –
да помислим днес за нашето утре”
30 април-30 юни 2015 г.


    

      Конкурсът се провежда по повод отбелязването на 70-ата годишнина от създаването на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО /16 ноември 1945 г./. Организатори са Дипломатическият институт при Министъра на външните работи със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите.


Цел на конкурса

 

 1.  Да привлече вниманието на младежката аудитория към културното и природното наследство, и към проблемите, свързани с опазването му;
 2. Да допринесе за осъзнаване на междукултурните връзки и на значението на културните и природните забележителности за цялостното устойчиво развитие на регионите;
 3. Да мотивира младежите за срещи с местните общности и с представители на институциите по конкретните проблеми на защитените обекти;
 4. Да привлече млади хора като доброволци за опазването и контрола на културното и природното наследство;
 5. Чрез ангажирането на младите хора да изостри обществената чувствителност към опазването на културните и природни обекти, включени в Световната листа на ЮНЕСКО;
 6. Да допринесе за популяризирането и прилагането на Конвенцията за опазването на световното културно и природно наследство.

 

Условия на конкурса


Изработване на плакат, картичка, клип или мултимедийна презентация за един от българските обекти в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство /9 обекта/, който да представя и рекламира обекта с цел неговото опазване и ефективно използване в културния и социално-икономическия живот на съответния регион.
Освен визуална част предложението следва да съдържа писмено изложение до  1 страница /Times New Roman 12/ за това как авторът предлага да бъде опазван и управляван обектът и как вижда участието на младежите от региона в този процес /поемане на патронаж, „осиновяване” на обекта, друго/. Предложенията да бъдат представени в електронен формат.
Възраст на участниците: ученици от гимназиалния курс и студенти.
Срок за подаване на конкурсните работи – 30 юни 2015 г. на електронен адрес bdi@mfa.bg


Награди

 

  До 10 юли 2015 г. журито ще определи 9 победители /по 1 за всеки обект от Списъка на световното културно и природно наследство/, които ще получат предметни награди;

  От 9-те победители ще бъде излъчен 1 с най-добър проект, чийто автор ще бъде награден с четиридневно посещение в Париж през септември-октомври 2015 г., където ще има възможност да посети Централата на ЮНЕСКО;

   

  Отличените конкурсни творби ще бъдат представени от авторите си в рамките на Международната кръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура“ и изнесено заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО”, организирана от Фондация  „Созопол”.

   

  Допълнителна информация можете да потърсите на адрес http://bdi.mfa.government.bg

   

   

   

  ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

   

  Име                            …………………………………………………………

  Презиме                     …………………………………………………………

  Фамилия                    …………………………………………………………

   

  Дата на раждане       …………………………………………………………

   

  Учебно заведение     …………………………………………………………

   

  Адрес за връзка /пощенски адрес, мейл, телефон/ ………………………………

   

  Писмено изложение до  1 страница /Times New Roman 12/

   

   

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2015 год.

 

 

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони