Новини

08.05.2015 г.

      

 

Проведени  срещи за пашата на територията на Национален парк „Пирин”

 

     Директорът на Д „НП Пирин”- Росен Баненски, заедно със служители на Дирекцията се запознаха отблизо с проблемите на ползватели на пасища на територията на НП „Пирин”.


    На 04.05. и 05.05. 2015г. се проведоха срещи относно разискването на кампанията по издаването на разрешителни за паша на домашни животни за 2015г. С цел улесняване на животновъдите, срещите бяха проведени по Паркови участъци.


    На 04.05.2015г. в Д”НП Пирин” се проведе първата среща с животновъди от Паркови участъци „Вихрен” и „Безбог”.


    Следващите две срещи с животновъди от Паркови участъци „Каменица” и „Синаница”  бяха проведени на 05.05. 2015г. в гр. Сандански и гр. Кресна съответно в 10.00 и 15.00 часа. Откликнаха голям брой заинтересовани, което придава смисъл на дискусиите и различен поглед на проблемите.


Основният въпрос, който беше поставен на всяка една от сбирките, касаеше предоставяне на площи за пашуване и на нови ползватели.


Директорът разясни, че след като бъдат спазени законите,засягащи пашата в Национален парк, разпоредбите на МОСВ, инструкцията и плана за паша на Дирекцията, в случай на оставаща площ, същата ще бъде разпределена в присъствието на всички нови ползватели, подали заявление за паша за 2015г.

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2015 год.

 

 

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони