Новини

14.08.2015 г.

 

 

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”


  

    Откриването ще бъде на 17 август в Националния музей „Земята и хората” от 11:30 часа.

 

    Тази година Eкоучилището ще се проведе в Природен парк „Врачански Балкан”, с участието на младежки екипи от 11 населени места на България и делегация на френския Младежки воден парламент.


    В продължение на пет дни участниците ще имат възможност да се запознаят с техниките за определяне на състоянието на водните тела, с методите за наблюдение на защитените водни видове у нас, както и с оценката на антропогенното въздействие върху водите. Ще бъде организирана информационна кампании с включване на посетители на ПП „Врачански Балкан” в природозащитни дейности. Предвижда се ученически еко-клубове да представят различни интерактивни игри, свързани с опазването на околната среда и водите. Екогрупа „Водни кончета“ към ДНП „Пирин“ ще представи работата си по проект „Проучване на пиринските езера – растителност и ихтиофауна – показатели за съхранена дива природа“. Очаква се творческото ателие към еко-училището, чрез средствата на изобразителното изкуство и театъра, да пресъздаде „любимата река - като място за игри и веселие“.
Участниците ще бъдат подпомогнати от експерти на Басейнови дирекции, Национален парк „Пирин“, ИАОС, Природен парк „Врачански Балкан” и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, Франция.


    Младежкият воден парламент в България е национална мрежа на младежки екологични клубове, която работи съвместно с Басейновите дирекции в областта на опазване на водите и водните екосистеми, и цели да мотивира младите хора за участие в инициативи на МОСВ, свързани с опазването на околната среда.
Генерален спонсор на еко-училище „Приятели на водата-2015“ е „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД.

 

1. Мисията на Младежкия воден парламент има важно значение за успеха при управлението на водите:
- информиране на младите хора за проблемите, свързани с водите и водните екосистеми и начините за тяхното разрешаване в процеса на управление на водите.
- мотивиране младежите от учебните заведения към участие в инициативи свързани с изучаване, опазване и управление на водите.
- формиране на активна гражданска позиция и участие на младите хора в процеса на управление на водите.

 

2. МВП активно допринася за международния авторитет на България с участие в международните младежки форуми и събития, организирани във връзка с опазването и управлението на водите:
- Европейски младежки воден парламент (вице-президент от България)
- Световен младежки воден парламент
- Световен форум на водите в Корея (2015 г.)
- Трайно сътрудничество с Младежкия воден парламент във Франция и Водна Агенция Артоа-Пикарди

 

3. Традициии в успешното сътрудничество между МВП като младежка организация и структурите на МОСВ (БД, НП, ИАОС)
- Всяка година се организират еко-училища в различни защитени територии в страната, в които участват и експерти от институциите към МОСВ.
- Организират се съвместни форуми при отбелязване на дните, свързани с опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2015 год.

 

 

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони