Новини

03.11.2015 г.

 

 

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“ АКТИВНО УЧАСТВА В РАБОТАТА НА 5-ТА ПАРЛАМЕНТАРНА СЕСИЯ НА  МЛАДЕЖКИ ВОДЕН ПАРЛАМЕНТ


Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева закри петата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент, под надслов „Управлението на водите е и наша отговорност“

 

      От 31 октомври до 2 ноември, в гр. София,бе проведена петата сесия на Младежки воден парламент /МВП/, осъществена и с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите, чрез регионалните й институции– Дирекция „Национален парк Пирин“ и четирите басейнови дирекции.


      Младежкият воден парламент в България е част от Европейския и Световен младежки воден парламент. Създаването му през 2011 год. е израз на интереса и желанието на младите хора в България да бъдат информирани и активно да участват в процеса на опазване на водите и водните екосистеми.


      Основна цел на дейностите, осъществявани от МВП, е провокиране активността на младите хора при решаване на проблеми с опазването на околната среда и в частност, на неоценимото земно богатство – ВОДАТА! 


      В парламентарната сесия участваха 47 учители и ученици от градовете Банско, Белово, Благоевград, Крумовград, Пловдив, Стара Загора, Челопеч,Хасково, Панагюрище, София, Враца и Лом. Ученичката Стояна Ламбрева, член на екогрупа „Водни кончета“, към ДНП „Пирин“, бе избрана в ръководството на МВП, като помощник на вицепрезидента.


      По време на тридневната парламентарна сесия младежите отчетоха работата през изминалата годината в организацията и в отделните екоклубове, обсъждаха и изработиха работна програма за следващата 2016 година. В резулта от екипната работа бе гласувана заключителна Декларация на 5-та парламентарна сесия на МВП, отразяваща желанието на младите хора да се включат активно в опазването на околната среда, в инициативите, организирани от МОСВ, както и в европейски и световни природозащитни кампании, като „Един час без вода“ в рамките на кампанията „Спести капка вода – спаси живот“.


      В работата на сесията се включиха народният представител Борислав Великов, г-жа Мирела Тотева, директори и експерти от Басейновите дирекции и ДНП „Пирин”, АКВАХИМ АД  и Минно – геоложка стопанска камара.

 

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2015 год.

 

 

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони