Новини

12.02.2015 г.

      

МЛАДИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ - ОРНИТОЛОЗИ


      Инициативата на Дирекция „Национален парк Пирин“ за провеждане на образователни дейности по темата: „Влажните зони – важни за хора, растения и животни!“, продължи много успешно в 1-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, в партньорство с представител на Българско дружество за защита на птиците.


      Децата от 1-ви до 7-ми клас се включиха с познания и интерес в разговорите за важността на влажните зони и тяхното опазване като местообитания за гнездящи и прелетни птици. Поречието на река Места, която е „ръкав“ на прелетния коридор Виа Аристотелис, е миграционен път от регионално значение за грабливи птици и щъркели, гнездящи в Северозападна България, Сърбия и Румъния. Най-многочислените видове мигриращи птици, установени по поречието на Места, са вечерната ветрушка и мишеловът, световно застрашени видове като малък корморан, белоока потапница, голям креслив орел, белошипа ветрушка, блестящ ибис, голяма бяла чапла, малка бяла чапла, малък горски водобегач и др. Мястото е от световно значение като предствителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат планински кеклик голям маслинов присмехулник, белочела сврачка, скална зидарка, червeногушо коприварче и малко черноглаво коприварче, черен щъркел. Река Места е едно от най-важните места в страната за опазването на гнездящите тук бял щъркел, дебелоклюна чучулига, градинска овесарка и ястребогушо коприварче. Тази интересна информация бе поднесена на учениците под формата на филмчета, презентации и снимков материал, а разговорът с децата бе съобразен с различните възрастови групи. Най-активните и знаещи ученици получиха специален сертификат „Млад орнитолог“ и награди.


      Дългогодишното парньорство на ДНП „Пирин“ с училищното ръководство на 1-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, дава богати плодове, изграждайки в подрастващите млади хора трайни знания и отговорно отношение към опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2015 год.

 

 

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони