Новини

13.01.2015 г.

 

 

ПАРТНЬОРСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА
2-РИ ФЕВРУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ


      През целия м. февруари ДНП „Пирин“ ще организира занимания по училищата в градовете Сандански, Гоце Делчев и Банско, с деца от детските градини и ученици от 1 до 12 клас, по темите:
•          „Лонгозните гори – едно непознато зелено царство“;
•          „Влажните зони – важни зони за зимуване и миграция на прелетните птици по теченията на реките Места и Струма!“


      Заниманията ще се проведат в партньорство с представител на БДЗП за   Пиринския регион.


      Парковата дирекция подготвя филми и материали за онагледяване на темите.
БДЗП Гоце Делчев се подготвя за участие в 39-тото среднозимно преброяване на водолбивите птици, което ще се проведе в периода 17-18 януари 2015 г. На територията на община Гоце Делчев водоемите, които привличат водолюбиви птици и са предмет на изследване, са река Места, в участъка Хаджидимово – с. Баня, и прилежащите водоеми.       Екипът, който се сформира, ще започне броенето в събота - 17-ти януари. Първата дестинация ще бъде поречието на р.Места. На 18-ти януари, екипът ще посети язовир Доспат, където в преброяването за шеста поредна година ще се включат партньори от ДЛС „Дикчан” – Сатовча.


Българско дружество за защита на птиците отправя призив към ловците - да се въздържат от стрелби в споменатите райони, по време на провеждането на среднозимното преброяване на водолюбивите птици.


      Среднозимното преброяването се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. За България задължителни за ежегоден мониторинг и контрол са 50 водоема и маршрута, наблюденията на които осигуряват отчитане на 98% от числеността на презимуващите в страната водолюбиви птици. Преброяването се извършва от Българско дружество за защита на птиците в партньорство с Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани” по специална методика и е част от  Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Броенето дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2015 год.

 

 

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони