Новини

19.04.2016 г.

 

   

 

Национален план със събития и инициативи за отбелязване на 60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО

 

 


                Национален парк “Пирин” е царство на вековните черни мури, еделвайса и дивите кози, на високите върхове и ледникови езера, от които потича животворна вода към подножието на планината.
                Алпийската си красота Пирин дължи на продължителната ледникова дейност, създала причудливите форми на гребените, заострените профили на върховете, обширните ледникови долини и дълбоки циркуси, в чиито дъна блестят кристално чисти около 200 високопланински езера.
                Националният парк е богат с уникални екосистеми, редки растителни и животински видове, голяма част от които са включени в Червената книга на България.
                За да се осигури защита на неповторимото разнообразие от ландшафтни форми, гори, растителни и животински видове, НП “Пирин” е включен в списъка на ООН на Националните паркове и еквивалентните на тях резервати на 9 декември 1982 г.
                През 1983 год., на сесията на Комитета за световно културно и природно наследство, състояла се в гр. Флоренция, Италия, Национален парк “Пирин” е включен в Списъка към Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство.
Включването на Национален парк „Пирин” в Списъка на обектите към Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество!

                Дирекция „Национален парк Пирин“ се включва в Националния план за отбелязване на 60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО с дейности, целящи привличане  вниманието на цялата българска общественост в мисията за опазване на този изключителен природен обект. Предстои организиране на информационни кампании за популяризиране ценността на защитената територия и възможностите, които дава за прилагане на разнообразни форми на устойчив туризъм, детски лагери, тереннопроучване на пиринските води,състезания по планинско ориентиране, кръгли маси за споделяне на  наученото, отбелязване на Световния ден на туризма. С ученици от екогрупа „Пирински орли“ към ДНП „Пирин“ ще сепроведе проучване състоянието на водите в езерата в Бъндеришки циркус. През м. юли на хижите„Безбог“ и „Беговица“ще се организират едноседмични обучителни лагери с ученици от градовете Сандански и Банско. Като резултат от лагерите, с направените от децата снимки ще бъдат организирани изложби. Ще бъдат осъществени радио и телевизионни предавания, публикации в печатните медии, ще се изработят рекламни материали.

 

               В Националния план за отбелязване на 60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО се включват и колегите, работещи за опазване на Резерват „Сребърна“ - главно миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено "Via Pontica".През 1983 година езерото Сребърна е включено в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Целта е да се запази уникалното биологично разнообразие, с което езерото е известно сред българската и европейска научна общност още от началото на ХХ век.
РИОСВ–Русе обябява два ученически конкурса за 60-годишнината на България в ЮНЕСКО
               РИОСВ-Русе обявява конкурси за електронни презентации и литературна творба във връзка с 60 годишнината от присъединяване на България към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).
Конкурсите са предназначени за ученици от среден и горен курс на обучение от страната. Съревнованието  за електронни презентации „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ трябва да представя по атрактивен начин един или девет  обекта на културното и природно наследство на България, които са под закрилата на международната организация.
Литературният конкурс под надслов „Наследството на Сребърна“ цели да провокира младите хора да потърсят различни аспекти, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на Сребърна - историята, културата, съжителството между хората и птиците, ролята на резервата в мозайката от обекти на световното културно и природно наследство България.
               Крайният срок за предаване на творбите е 13 май 2016 г. в РИОСВ-Русе. Резултатите ще бъдат обявени по време на Международния ученически екофорум „Сребърна 2016 г.“, организиран от Обединен детски комплекс (ОДК) – Силистра през периода 3-5 юни 2016 г. Победителите ще бъдат отличени с предметни награди. Условията за участие в конкурсите са публикувани на интернет страницата на инспекцията: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2016 год.

 

 

 

Проверка на ски-път №1 установи, че възстановителните работи са приключили

 

Създаден е кризисен щаб

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

Деца от Бургас

 

Честване на годишнината на парка в Сандански

 

54 години от създаването на национален парк “ПИРИН”

 

Съобщение

 

Любознателни банскалийчета...

 

Обучение за мониторинг на кафява мечка

 

Поход до местността „Свети Никола"

 

Укрепват се опасни участъци по ски път №1 в НП „Пирин“

 

Съобщение  за прием на заявления за издаване на разрешителни за дървесина на лица от местното население

 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

 

Почистване НП Пирин - продължение

 

Лятно Екоучилище „Бургаски езера 2016“

 

Почистване НП Пирин (29 август - 06 септември 2016)

 

Съобщение за Байкушевата мура

 

Съобщение за затруднено движение и паркиране на МПС

 

Забрана за ползване на гъби и горски плодове

 

Забрана за движение на МПС

 

Монолог на Байкушевата мура

 

Отдадоха почит на загиналите преди 13 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар над гр. Разлог

 

Обучителни лагери в Пирин

 

На поход  в Национален парк „Пирин"

 

Покана

 

Пожаро - тактическо учение

 

Приключения и обучение!

 

Потушен е пожар в парков участък "Вихрен"

 

Лечебните растения,срещащи се на територията на Национален парк Пирин“ – дар за здравето на хората не само на Еньовден!

 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт ’’ ПВД ’’

 

Забрана за риболов  през 2016 г.

 

Дърво с корен 2016

 

Почистване на подходите към НП Пирин

 

Пети юни - световен ден на околната среда

 

Да изчистим България заедно!

 

Заедно в Пирин!

 

Една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване!

 

Министър Василева: "Да посрещнем Световния ден на околната среда „на чисто“!

 

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

22 май - Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък

 

Майката земя

 

Покана  за  участие  в процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги

Забрана за риболов

 

ЮНЕСКО

 

60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО

 

22 май 2016 г. Международен ден на биологичното разнообразие

 

22 април - Световен ден на Земята

 

Международно екоучилище

 

Пожароопасен сезон

 

„Яко е да си еко"

 

Съобщение за приемането на заявления за паша

 

План за паша - 2016 г.

 

Новият посетителски център привлича възрастни и деца

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Конкурс „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“

 

Преброяване на водолюбивите птици

 

Конкурс „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

 

Световен ден на влажните зони