Новини

21.04.2016 г.

 

   

 

   

П О К А Н А  ЗА  УЧАСТИЕ
 В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНКУРС НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

 


        Дирекция "Национален Парк Пирин" - гр. Банско, ул. България № 4, тел.0749/88024, факс 0749/88202, e-mail: pirin_np@abv.bg  на основание чл. 58, т.2, буква "г" и чл. 59, ал. (3) от Правилника по чл. 46 от ЗЗТ и Решение №41/18.04.2016 г. на Директора на    Д "НП Пирин" открива процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги в атракционно съоръжение "Пикника" в местността "Чалин валог" в парков участък "Вихрен" на територията на "Национален парк Пирин"


        1. Предоставя се право за извършване на туристически дейности и предлагане на туристически услуги включващи, но не ограничени до: информационни услуги, продажба на сувенири, продажба на напитки и други стоки, изготвяне на специализирани рекламни материали за обекта след съгласуване с Възложителя, организиране на мероприятия и събития със спортен, образователен и др. характер, предоставяне на допълнителни туристически услуги след съгласуване с Възложителя.


        2. За правото да извършва  дейностите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимента да стопанисва (поддържа) атракционно съоръжение „Пикника”  включващо: поддръжка на съоръженията и парковата мебел, охрана, организиране на сметосъбиране от района и сметоизвозване.


        3. За правото да се ползва обекта се Заплаща такса.


        II. Срок  и място за изпълнение на дейността:


за срок от 2 години в местност "Чалин валог" в парков участък "Вихрен" на територията на "Национален парк Пирин” с опция за едностранно прекратяване след изтичане на всяка година при неудовлетвореност от страна на Възложителя.

 

        III. Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите - лица, определени като изпълнители по чл. 27, т. 3, т. 5, и т. 6, ал. (2), (3) и (4) от Правилника по чл. 46 от ЗЗТ

 

        IV. Гаранция за участие  - в размер на 50,00 лв., внесени по банкова сметка на  Дирекция "Национален Парк Пирин" в Уни Кредит Булбанк
BG41 UNCR 7000 3319 6830 03  BIC UNCRBGSF

 

        V. Критерии за оценка:


        Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодно предложение”.


        Показатели за оценка:


        1. Концепцията за устойчиво развитие на обекта.


        2. Предложена цена.

 

        VI. Документацията за участие в конкурса може да бъде получена всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа  от 21.04.2016 г. до 28.04.2016 г. включително от технически
сътрудник "Секретар - деловодител", гр. Банско, ул. „България” № 4 в стая 205 след представяне на документ за внесени 20 лв. внесени по банкова сметка на  Дирекция "Национален парк Пирин" в Уни Кредит Булбанк: BG39UNCR70003119330121; BIC UNCRBGSF, /невъзстановили след приключването на процедурата/.

 

        VII. Срок и място за подаване на предложенията:


        Предложенията се приемат до 17.00 часа на 09.05.2016 г. в деловодството, стая 205.

 

        IX. Място, дата и час за разглеждане на предложенията - 10.05.2016 г., 11,00 часа, гр. Банско, ул. България № 4.

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2016 год.

 

 

 

Проверка на ски-път №1 установи, че възстановителните работи са приключили

 

Създаден е кризисен щаб

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

Деца от Бургас

 

Честване на годишнината на парка в Сандански

 

54 години от създаването на национален парк “ПИРИН”

 

Съобщение

 

Любознателни банскалийчета...

 

Обучение за мониторинг на кафява мечка

 

Поход до местността „Свети Никола"

 

Укрепват се опасни участъци по ски път №1 в НП „Пирин“

 

Съобщение  за прием на заявления за издаване на разрешителни за дървесина на лица от местното население

 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

 

Почистване НП Пирин - продължение

 

Лятно Екоучилище „Бургаски езера 2016“

 

Почистване НП Пирин (29 август - 06 септември 2016)

 

Съобщение за Байкушевата мура

 

Съобщение за затруднено движение и паркиране на МПС

 

Забрана за ползване на гъби и горски плодове

 

Забрана за движение на МПС

 

Монолог на Байкушевата мура

 

Отдадоха почит на загиналите преди 13 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар над гр. Разлог

 

Обучителни лагери в Пирин

 

На поход  в Национален парк „Пирин"

 

Покана

 

Пожаро - тактическо учение

 

Приключения и обучение!

 

Потушен е пожар в парков участък "Вихрен"

 

Лечебните растения,срещащи се на територията на Национален парк Пирин“ – дар за здравето на хората не само на Еньовден!

 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт ’’ ПВД ’’

 

Забрана за риболов  през 2016 г.

 

Дърво с корен 2016

 

Почистване на подходите към НП Пирин

 

Пети юни - световен ден на околната среда

 

Да изчистим България заедно!

 

Заедно в Пирин!

 

Една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване!

 

Министър Василева: "Да посрещнем Световния ден на околната среда „на чисто“!

 

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

22 май - Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък

 

Майката земя

 

Покана  за  участие  в процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги

Забрана за риболов

 

ЮНЕСКО

 

60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО

 

22 май 2016 г. Международен ден на биологичното разнообразие

 

22 април - Световен ден на Земята

 

Международно екоучилище

 

Пожароопасен сезон

 

„Яко е да си еко"

 

Съобщение за приемането на заявления за паша

 

План за паша - 2016 г.

 

Новият посетителски център привлича възрастни и деца

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Конкурс „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“

 

Преброяване на водолюбивите птици

 

Конкурс „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

 

Световен ден на влажните зони