Новини

27.06.2016 г.

 

     

Лечебните растения,срещащи се на територията на Национален парк „Пирин“ – дар за здравето на хората не само на Еньовден!

   

    Растителността натериторията на Национален парк „Пирин“/НП „Пирин“/се характеризира с изключително разнообразие. Тя е запазила до голяма степен автохтонния си/първичен/ облик. На територията на парка са установени 1315 вида, което представя около 30 % от флората на България. Видовете принадлежат към 484 рода от 94 семейства. С природозащитен статус са определени 149 вида.


    На територията НП „Пирин“ са определени 182 вида лечебни растения, като 2 вида са ендемити /срещат се само в Пирин/, 10 вида са включени в Червената книга на България, 6 вида са защитени от Закона за лечебните растения. Видовете, към които има изключителен интерес са: гръмотрън, червен кантарион, жълт кантарион, маточина, жаблек, риган, мащерка, теснолист живовлек, обикновенна иглика, камшик, шипка, глог, горска  ягода, кисел трън и др.
Съгласно режима на ползване и опазване лечебните растения на територията на парка се разделят в следните групи:


    1)Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна.
    2)Видове под режим на опазване и регулирано ползване от природата.
    3)Видове, разрешeни за събиране само за лични нужди.
    4)Видове, разрешени за събиране, както за лично, така и за стопаснко ползване.


    Към настоящия момент запасите от лечебни растения на територията на парка се ползват главно за лични нужди. Стопанското ползване е ограничено и неговото количество е по-малко от това, разрешено за събиране от Дирекцията на парка.

 

     Стопанското ползване на лечебни растения на територията на НП „Пирин“ е ограничено. Позволителни за стопанско ползване на лечебни растения се издават за събиране на плод от черна боровинка и малина в ограничени количества. За свободно събиране са обявени ресурсите от очанка, чувен и алпийски лапад, към които за сега не се проявява съществен интерес от билкосъбирачите.


    Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”:редкоцветен салеп, алпийски дифазиаструм,обикновен тис,елвезиево кокиче, снежно кокиче, розов златовръх,жълта тинтява,петниста тинтява,пиринска мащерка, Стоянова мащерка, Бъндеришко шапиче, Пиринско шапиче.


    Видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие: жълта тинтява, алпийски дифазиаструм, обикновен тис, Елвезиево кокиче, снежно кокиче, розов златовръх, жълта тинтява, петниста тинтява, Пиринска мащерка, Стоянова мащерка, редкоцветен салеп, Бъндеришко шапиче, Пиринско шапиче.


    Видове, включени в Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие: миризлива момкова сълза, Петров кръст, копиевиден многоредник, тънколистна зайча сянка.


    Лечебни видове под специален режим на опазване и ползване: Европейски копитник.

 

    Видове, включени в Червената книга на Р България, том I, Растения и гъби (2011) с категория „Застрашен” са 7 вида: оикновен тис, Елвезиево кокиче, жълта тинтява, петниста тинтява, Пирински чай, Пиринска мащерка,Балканско шапиче.


    Видове, включени в Червената книга на България, том I: с категория „Критично застрашен” са 3 вида – розов златовръх,Стоянова мащерка, Бъндеришко шапиче.
Видове, включени в Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES): Елвезиево кокиче, обикновен салеп, дървеницов салеп, редкоцветен салеп, бледен салеп, маймунски салеп.

 

 

           

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2016 год.

 

 

 

Проверка на ски-път №1 установи, че възстановителните работи са приключили

 

Създаден е кризисен щаб

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

Деца от Бургас

 

Честване на годишнината на парка в Сандански

 

54 години от създаването на национален парк “ПИРИН”

 

Съобщение

 

Любознателни банскалийчета...

 

Обучение за мониторинг на кафява мечка

 

Поход до местността „Свети Никола"

 

Укрепват се опасни участъци по ски път №1 в НП „Пирин“

 

Съобщение  за прием на заявления за издаване на разрешителни за дървесина на лица от местното население

 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

 

Почистване НП Пирин - продължение

 

Лятно Екоучилище „Бургаски езера 2016“

 

Почистване НП Пирин (29 август - 06 септември 2016)

 

Съобщение за Байкушевата мура

 

Съобщение за затруднено движение и паркиране на МПС

 

Забрана за ползване на гъби и горски плодове

 

Забрана за движение на МПС

 

Монолог на Байкушевата мура

 

Отдадоха почит на загиналите преди 13 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар над гр. Разлог

 

Обучителни лагери в Пирин

 

На поход  в Национален парк „Пирин"

 

Покана

 

Пожаро - тактическо учение

 

Приключения и обучение!

 

Потушен е пожар в парков участък "Вихрен"

 

Лечебните растения,срещащи се на територията на Национален парк Пирин“ – дар за здравето на хората не само на Еньовден!

 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт ’’ ПВД ’’

 

Забрана за риболов  през 2016 г.

 

Дърво с корен 2016

 

Почистване на подходите към НП Пирин

 

Пети юни - световен ден на околната среда

 

Да изчистим България заедно!

 

Заедно в Пирин!

 

Една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване!

 

Министър Василева: "Да посрещнем Световния ден на околната среда „на чисто“!

 

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

22 май - Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък

 

Майката земя

 

Покана  за  участие  в процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги

Забрана за риболов

 

ЮНЕСКО

 

60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО

 

22 май 2016 г. Международен ден на биологичното разнообразие

 

22 април - Световен ден на Земята

 

Международно екоучилище

 

Пожароопасен сезон

 

„Яко е да си еко"

 

Съобщение за приемането на заявления за паша

 

План за паша - 2016 г.

 

Новият посетителски център привлича възрастни и деца

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Конкурс „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“

 

Преброяване на водолюбивите птици

 

Конкурс „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

 

Световен ден на влажните зони