Новини

14.02.2017 г.

   

 

Пътека за посетители в резерват „Тисата”  с опреснена лентова маркировка!        Служители на Дирекция„Национален парк Пирин” почистиха от храсти и опресниха лентовата маркировка на пътека за посетители в резерват „Тисата”.


        Пътеката м. Габровица- м. Църквището- м. Топаловото е една от двете регламентирани със заповед № РД - 239/18.04.2006 г. на министъра на околната среда и водите пътеки в резерват „Тисата”. Тя се намира в западния сектор на резервата и е част от маршрут с. Горна Брезница- м. Църквището – м. Габровица, използван в миналото по-активно от местното население за достъп до имоти по поречието на река  Струма.
        Можете да се разходите по пътеката, като се отклоните по малкия тесен път срещу отбивката за с. Ощава на пътя София – Кресна. Ще познаете, че сте на „Правилния път” по близкото информационно табло, даващо информация за резервата и действащи норми и режими на територията му. Стигайки до близкия пчелин, поемете на запад.  След краткото изкачване по горския път, ще достигнете и до границата на резервата.  Следвайки пътеката, маркирана с жълто-бяла лентова маркировка, ще можете да се насладите на гледката къмдефилето на р. Струма и западните склонове на Пирин. Не пропускайте да обърнете внимание и на заобикалящата ви растителност. Дървовидната хвойна  от семейство кипарисови  е южен защитен терциерен реликт, който достига до 10-15 м. височина.

         Местните хора я наричат „тиса”, откъдето е произлязло името на резервата. Отделя фитонциди, които унищожават някои болестотворни вредители. Плодчетата и са сферични, с диаметър 1 см, синкаво-черни, покрити със синкав налеп. В „Тисата” ще видите също и типични за района субсредиземноморски видове- космат дъб, келяв габър, зимен дъб, мъждрян, черен бор, като и вечнозеления храст грипа, червената хвойна, драка и храстова зайчина.В последните километри от пътеката отново ще се движите по горски път, достигащ до гр. Кресна.


        Дирекция „Национален парк Пирин” препоръчва посещенията в резерват „Тисата” да бъдат планирани за месеците февруари и март. Времето е прекрасно за разходка, все още представителите на местната херпетофауна  са лениви и зимуват, а и имате възможността да се наследите на „Снежната корона” на Национален парк „Пирин” блестяща на изток.

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2017 год.

 

 

Проведено обучение за оценка на щети от хищници

 

Дирекция „Национален парк Пирин” отбеляза Деня на Земята - 22 Април

 

Да изчистим Пирин заедно

 

Заповед за издаване на разрешителни за паша

 

"Дончо кани"

 

Splitboard festival – 2017 на територията на НП „Пирин“

 

Състезание за купа „Николай Проев- Пройката“

 

Международен ден на птицитe

 

Мероприятия за борба срещу върхов и смърчов корояд

 

Гората е живот !

 

Пожароопасен  сезон 2017г.

 

Инициативи за Световния ден на водата

 

Решение № 35.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 34.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 33.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Намерени мъртви белоглави лешояди

 

Посещение на експерти от системата на МОСВ

 

Бедстващ белоглав лешояд

 

Решение № 30.08.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 27.06.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 26.02.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

Баба Марта бързала, мартенички вързала !

 

Поздравителен  адрес

 

Европейска седмица на устойчивото развитие

 

Посещение в училищe

 

Малки посетители

 

Писмо от приятел

 

Kомплексна проверка на терен

 

Брошура с указания за пашата

 

Започна приемането на заявления за паша

 

Пътека за посетители в резерват „Тисата” с опреснена лентова маркировка!

 

Отбелязване на 83 години от създаването на резерват "Баюви дупки - Джинжирица"

 

83 години биосферен резерват “Баюви дупки - Джинджирица”

 

150 години от рождението на Константин Байкушев

 

Съобщениe

 

Посещение на  министърът на туризма  в ПИЦ Банско

 

2 февруари e Световният ден на влажните зони

 

Фотоконкурс и Национална фотоизложба “Фонтаните в България”

 

Преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици

 

Деца от Банско изработват макети с екологична насоченост

 

Проект на план за паша за 2017 г.

 

Заповед РД-152