BG    EN .

 

14.04.2016 г.

       

 

 

22 април 2016 г. - Световен ден на Земята
“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим!”


           Световният ден на Земята е повод през целия месец април, в посетителските образователни центрове на Дирекция „Национален парк Пирин“, да се провеждат занимания с ученици от различни градове по теми, посветени на пробемите, стоящи пред хората и свързани с опазването на нашия общ дом - планетата Земя.


           Филмът „Старите гори“ насочва вниманието на възрастни и подрастващи към важната роля на вековните гори, все още съществуващи в България, за почвообразуването, борбата с ерозията и наводненията, осигуряването на чист въздух за нас – хората.


До средата на месец април „гости“ в центъра са били повече от 1200 ученици на различна възраст.

 

 

 

 

 


новини | списание | работно време на звеното за административно обслужване | Новини за Банско ...
административни услуги | законодателство| отчети | сигнали за корупция |Регистър на декларациите по ЗПУКИ