BG    EN .

 

17.05.2016 г.

       

         

 

 

Отбелязване Международния ден на Биоразнообразието в Национален парк „Пирин“

 


           Основна тема за обсъждане по време на заниманията, провеждани през месец май в Посетителския център с ученици от цялата страна, е темата за необходимостта от опазване на местообитанията и биоразнообразието по света и в частност – на територията на Национален парк „Пирин“.

 

           Наскоро появилото се заглавие в медиите, че около една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване, буди тревога и потвърждава необходимостта от разширяване на защитените територии, като възможност за опазване на природата - общ, жизнено необходим дом за хора, растения и животни.

 

           Темата вълнува изключително силно подрасващите. След филмите, чрез които имат възможност да научат много нови и интересни факти за бозайниците, дневните и нощни грабливи птици, прилепи, ендемични растения и билки, иглолистни и широколистни гори, създаващи неповторимото биоразнообразие, опазвано на територията на Национален парк „Пирин“, децата споделят своето мнение и познанията си за околната среда.

 

           Посетители в образователния център на дирекцията са не само деца от прилежащите на парка общини, но и ученици от цялата страна и чужбина. Наскоро гостувалите тук млади французи от Земеделски колеж  „Rochefan Montagne“бяха впечатлени от вековните иглолистни гори и прекрасните ледникови езера, осигуряващи живот за стотици видове растения и животни, и създаващи уникални екосистеми в Пирин.

Освен в посетителския център, парковата дирекция организира и занимания на терен.

 

           На 19 май, ученици от 3 и 4 клас в НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Банско, придружени  от паркови експерти и охранители, ще се отправят на поход до местностите Пещерите и Калята. В подножието на Пирин планина те ще се запознаят с различните видове иглолисни и широколистни дървета, ще научат за лечебните свойства на много от пиринските растения, ще се докоснат до миналото на предците ни, оставили ни наименованията на местности, реки и върхове, песни и легенди за Пирин.

 

 

 


новини | списание | работно време на звеното за административно обслужване | Новини за Банско ...
административни услуги | законодателство| отчети | сигнали за корупция |Регистър на декларациите по ЗПУКИ